โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดพิธีทำบุญคณะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดพิธีทำบุญคณะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (21 ก.พ. 62) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดพิธีทำบุญคณะ โดย ผศ.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำคณาจารย์และนักศึกษา ประกอบพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร เพื่อความสิริมงคลแก่ตนเอง หลังเสร็จพิธีสงฆ์ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา