โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จังหวัดกำแพงเพชร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จังหวัดกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในฐานะคณะกรรมการประสานงานและดำเนินการในพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา