โลโก้เว็บไซต์ บริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมใจบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
14 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุม มทร.ล้านนา ตาก คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา