โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
วันนี้ (18 มิ.ย. 62) เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา