โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลตาก รวมน้ำใจ สอนทำวุ้นแฟนซี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ราชมงคลตาก รวมน้ำใจ สอนทำวุ้นแฟนซี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลตาก รวมน้ำใจ สอนทำวุ้นแฟนซี
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมงานมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน และการให้ความรู้จากภาคีเครือข่าย ซึ่งชมรมนักหนัง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา