โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนนา ตาก ต้อนรับสำนักพระราชวังในการติดตาม นศ. ทุน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนนา ตาก ต้อนรับสำนักพระราชวังในการติดตาม นศ. ทุน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนนา ตาก ต้อนรับสำนักพระราชวังในการติดตาม นศ. ทุน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก ให้การต้อนรับสำนักพระราชวังในการเข้ามาติดตามการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียนและอื่นๆ ของนักศึก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา