โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วม “โครงการคิดก้าวหน้า” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วม “โครงการคิดก้าวหน้า”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วม “โครงการคิดก้าวหน้า”
นักศึกษาคณะบริหารธุกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วม "โครงการคิดก้าวหน้า" เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ โดยพลอากาศเอกปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา