โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าโกงกาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าโกงกาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานศ.วิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าโกงกาง
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้รับเชิญจาก คุณหนุ่ม บางเดื่อ และ รายการ ณ สยาม ทางช่อง NBT เข้าร่วมโครงการปลูก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา