โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมเรียนในหลักสูตร

ขอเชิญนักศึกษา มทร.ล้านนา ชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมเรียนในหลักสูตร "TOEIC Preparation 30 ชั่วโมง"

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา