โลโก้เว็บไซต์ ประชุมพิจารณาคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ากาแฟดอยมูเซอ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมพิจารณาคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ากาแฟดอยมูเซอ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 มิถุนายน 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก จัดการประชุมการจัดทำคำขอสิ่่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้ากาแฟดอยมูเซอ ครั้งที่ 3
วันนี้ (6 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมการพิจารณาคำขอ การตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ และแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ประเภทเกษตรกรรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา