โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมงานเฉลิมวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กิจกรรมงานเฉลิมวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 พฤษภาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันนี้ (6 พ.ค. 66) เวลา 07.00 น. นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา