โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566
วันนี้ (4 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา