โลโก้เว็บไซต์ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2566
วันที่ 25 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา