โลโก้เว็บไซต์ บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563-2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

บรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563-2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2563-2564 มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563-2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา