โลโก้เว็บไซต์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6
          วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการจัดโครงการ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา