โลโก้เว็บไซต์ รับมอบทุนการศึกษา คุณสทาวีร์ เจิดรังษี 10,000 บาท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

รับมอบทุนการศึกษา คุณสทาวีร์ เจิดรังษี 10,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ธันวาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก รับมอบทุนการศึกษาจากคุณสทาวีร์ เจิดรังษี เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
วันที่27 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับมอบทุนการศึกษาจากคุณสทาวีร์ เจิดรังษี และครอบครัว จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อเป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา