โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 ธันวาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก นางอังคณา สุขเกษม มีเกษ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา