โลโก้เว็บไซต์ 2023-09-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-09-14

Play and Learn (English Academic Service 2023) สร้างทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา พร้อมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร EIC แก่น้องๆ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
พฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (14 ก.ย. 66) เวลา 09.00 น. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการภาษาอังกฤษ Play and Learn (English Academic Service 2023) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี สุวรรณรอ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน (Signs used in everyday life) และกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งก... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา