โลโก้เว็บไซต์ 2023-06-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-06-02

การประชุมสัมมนานำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน พร้อม MOU ขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการผลิต
ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (2 มิ.ย. 66) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเพตรา โรงแรมดีวาลักซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทราปราการ ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนานำเสนอนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการในระบบการจัดการศึกษารูปแบบโรงเรียนในโรงงาน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่องแนวคิดการพัฒนาระบบรอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา