โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2022-06-17

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก และทุนการศึกษาของนางศิริรัตน์ ปั้นคุ่ย คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา 1. เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปกติ โดยไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา 2. เป็นนักศึกษาระดับ ปวส. หรือระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 3. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จนเป็นอุปสรรคในการศึกษา 4. เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี หรือสร้างชื่อเ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ นักศึกษา รหัส ''65 : ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย)
ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แนะนำบริการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระบบดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย) ช่องทางการเข้าใช้งาน...คลิกที่นี่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา