โลโก้เว็บไซต์ 2022-04-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2022-04-27


มทร.ล้านนา จับมือ อว. สนับสนุน ธัชชา ผสานศาสตร์และศิลป์สู่การพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจสากล สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
พุธ 27 เมษายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 27 เมษายน 2565 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมของประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา