โลโก้เว็บไซต์ 2021-12-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-12-30

รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เดินทางเข้าหารือข้อราชการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและมอบผลิตภัณฑ์ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา แด่ผู้บริหารกระทรวงต่างๆ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เดินทางเข้าหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบายการจัดการศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพ  และมอบผลิตภัณฑ์จากผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อเป็นของขวัญและขอรับพรเนื่องเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2565 จากคณะผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงและหน่วยงานสำคัญต่างๆ  ดังนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา