โลโก้เว็บไซต์ 2021-05-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-05-11

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
อังคาร 11 พฤษภาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลด>>งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 >> อ่านต่อ


ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมารวมติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบไฮบริดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ด้านงานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและระบบสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 11 พฤษภาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารวมติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบไฮบริดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ด้านงานติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและระบบสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิกhttps://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/05/20210512100502_54549.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมารวมติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบไฮบริดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ด้านงานติดตั้งอุปกรณ์ Energy Storage ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 11 พฤษภาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

         ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารวมติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบไฮบริดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ด้านงานติดตั้งอุปกรณ์ Energy Storage ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  คลิก https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/05/20210518113701_97647.pdf >> อ่านต่อ


ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างเหมารวมติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบไฮบริด พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ด้านงานติดตั้งระบบ wind Turbine (๑๐ kW) และ Solar Cell (๒๐ kWp) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 11 พฤษภาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

       ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารวมติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบไฮบริดพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ด้านงานติดตั้งระบบ wind Turbine (๑๐ kW)  และ Solar Cell (๒๐ kWp) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียดตามเอกสารแนบ  คลิก  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/05/20210512101416_45822.pdf >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา