โลโก้เว็บไซต์ 2021-04-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-04-20

มทร.ล้านนา ตาก เตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19
อังคาร 20 เมษายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (20 เม.ย. 64) นางสาวนุชนาฏ คล้ายหิรัญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อแบ่งเบาเตียงในโรงพยาบาล รองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย โดยจะใช้อาคารอเนกประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโล... >> อ่านต่อ


รายงานสถานการติดเชื้อ COVID-19 มทร.ล้านนา วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
อังคาร 20 เมษายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รายงานสถานการณ์ การติดเชื้อ COVID-19 ประจำวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อรายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรและนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เพื่อแจ้งให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับรู้รับทราบสถานการณ์ อันจะเป็นแนวทางการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ในการนี้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ประสานงาน COVID-19 ได้มีประกาศเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อและสร้างความเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา