โลโก้เว็บไซต์ 2019-09-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-09-28

มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
เสาร์ 28 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยปี 2562 มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวน 8 คน ประกอบด้วย 1. อาจารย์จุฑามาศ พึ่งอ่อน อาจารย์ประจำสาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2. ดร.พิศมัย สุภัทรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3. ผศ.สุพรรัตน์ วัชระนฤมล อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจและอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 4. ผศ.อุทิน คุณาแจ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา