โลโก้เว็บไซต์ 2019-09-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-09-18

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนารูปแบบสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
พุธ 18 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการเตรียมความพร้อมพัฒนารูปแบบสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills) มีคณาจารย์ นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคตาก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก สถานประกอบการ ร่วมทำกิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายความสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ความสำคัญของการพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือตามมาตรฐานคุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา