โลโก้เว็บไซต์ 2019-09-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-09-01

ห้องเรียนต้นแบบ สร้างนักบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมรุ่นเยาว์
อาทิตย์ 1 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรม ภายใต้โครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงที่เป็นเครือข่ายเก่า ประกอบด้วย โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนผดุงปัญญา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบโมเดลธุรกิจกล้วยฉาบ โดยทำการวิเคราะห์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา