โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-07-10

Young Inventors: นำเสนอแผนสร้างแบรนด์ พัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ Thailand 4.0
พุธ 10 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก จัดการประเมินแผนโครงร่างงานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณ และวิธีการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบ RMUTL-STEAM3 ภายใต้โครงการจัดกระบวนการคิด การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี จัดทำแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0 โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์ในการเป็นนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ (Young Inventors) ซึ่งจากหลังจากนี้จะได้นำผลงานนวัตกรรมไปจัดแสดงและประก... >> อ่านต่อ


พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562
พุธ 10 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 ก.ค. 62 ที่วิหารหลวงพ่อมงคล ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 โดยปีนี้มหาวิทยาลัยฯ จะได้นำเทียนที่หล่อขึ้นไปถวาย ณ วัดหนองกระโห้ วัดดอยคีรี วัดเขาถ้ำ และวัดโคกพลู ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ภาพเพิ่มเติมที่: >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา