โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-07-08

เกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEx วางรากฐานสู่ความเป็นเลิศ
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 ก.ค. 62 ที่ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  จัดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.บวร ปภัสราทร มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) แก่ผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ... >> อ่านต่อ


Food Innovation Camp ค่ายนวัตกรรมอาหาร สร้างนักนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 5-7 มิ.ย. 62 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 "ค่ายนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Camp)" ในรูปแบบ STEAM+ พัฒนาการเรียนรู้แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก กิจกรรมประด้วยการประกอบอาหารโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปทรงกลมแบบแช่แข็งย้อนกลับ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ Presentation และนำเสนองาน  โครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 จ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา