โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-07-04

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ตนเอง สร้างสัมพันธภาพ ป้องกันการทำร้ายตนเอง
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 3 ก.ค. 62 ที่อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สัมพันธภาพ เพื่อสร้างความสำเร็จในการป้องกันการทำร้ายตนเอง ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ และนำความรู้ด้านการวิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปใช้ในการพัฒนาพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเองและผู้อื่น อันเป็นแนวทางในการป้องกัและแก้ปัญหาสุขภาพจิต และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา