โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-02-14

กิจกรรมวันแห่งความรัก ประกวดภาพถ่าย LOVE is all around
พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 ก.พ. 62 ศูนย์ภาษา ร่วมกับแผนกวิชาภาษาตะวันตก มทร.ล้านนา ตาก จัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรัก โดยให้นักศึกษาได้ร่วมสนุกโดยส่งภาพถ่ายในหัวข้อ "LOVE is all around" ชิงรางวัล Popular vote ซึ่งที่ศูนย์อาหารกลางมีกิจกรรมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกันโหวตภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยการติดสติ๊กเกอร์ภาพที่ชอบ และโหวตผ่านทางเฟซบุ๊กศูนย์ภาษา https://www.facebook.com/lc.rmutl.tak/ ด้วย โดยศูนย์ภาษาจะประกาศผลการประกวด Popular vote ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 >> อ่านต่อ


อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับรางวัลนำเสนอบทความดีเด่น ในการประชุมวิชาการการพัฒนาสังคมอัจฉริยะ
พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พงษ์พิพัฒน์  เสน่ห์ดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น เรื่อง "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่องานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หัวข้อ "การพัฒนาสังคมอัจฉริยะ" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา