โลโก้เว็บไซต์ 2019-02-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-02-12

ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (12 ก.พ. 62) ที่ห้องประชุมทองกวาว นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองศึกษาตาก และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 61 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โอกาสเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดตาก โดยสาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการได้รับเกียรติในการประกอบอาหารและอาหารว่างต้อนรับคณะเดินทาง >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองปริญญา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รับการตรวจประเมินสภาพจริงเพื่อขอรับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2560 โดยรศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  ดร.กิจจาไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จากพื้นที่เชียงใหม่ ตากและพิษณุโลกร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรอ... >> อ่านต่อ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,289,600 บาท  ดาวน์โหลด >> ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจฯ  ดาวน์โหลด >>  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา