โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2018-09-25

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อังคาร 25 กันยายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่ายงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัางประจำปี รายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา