โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2017-11-03

งานบุญงานมหากุศลพิธีบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560
ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นำโดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 เพื่อถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ ณ วัดหนองกระโห้ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก >> อ่านต่อ


พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2560
ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พร้อมทั้งรับชมชุดการแสดงเฉลิมฉลอง สมโภชองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2560 และการประกวดขับร้องเพลงของนักศึกษา >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา