โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2016-05-10


มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมพิธีวันฉัตรมงคล
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวบุคลากร

    อาจารย์พัชรินทร์ ศิลวัตรพงศกุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พร้อมนายกสโมสรนักศึกษา และประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยพิธีจัดขึ้น ณ อาคารกิตติคุณ ริมน้ำปิง อ.เมือง จ.ตาก >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา(วาระพิเศษ) Reprofile สัญจร (มทร.ล้านนา ตาก)
อังคาร 10 พฤษภาคม 2559 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 รศ.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม "การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(วาระพิเศษ) Reprofile สัญจร" โดยมี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องพยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี คณะวิศวกรรมศาษตร์ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการทบทวนและพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา