โลโก้เว็บไซต์ 2015-09-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2015-09-17

ราชมงคลตาก รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์
พฤหัสบดี 17 กันยายน 2558 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวรับรางวัล ข่าวบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กานต์ วิรุณพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ “ระดับดี” ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 "...สู่งานวิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น" จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนาร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา