โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2560
พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560

ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเปิดรายวิชาและลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 คลิกดูรายละเอียด>> >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการประกวดในการประชุมวิชาการ
พฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561

สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI Thailand) ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ "ECTI DAMT and NCON 2019" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดน่าน เพื่อเปิดเวทีให้แก่นักวิจัย นักพัฒนา วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัลอาร์ต วิศวกรรม เทคโนโลยีด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมและสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและนำไปใช้ให้เ... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561
จันทร์ 5 มีนาคม 2561

รับสมัคร   ระหว่างวันที่  6 - 26  มีนาคม  พ.ศ.2561 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ >>>ที่นี่    >> อ่านต่อประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (สารสนเทศ)
พฤหัสบดี 1 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานตัวภายในวันที่  5  กุมภาพันธุ์  2561  เวลา  9.00  น. สามารถโหลดรายละเอียดได้>>>>ที่นี้ >> อ่านต่อ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ 6 อัตรา
พุธ 3 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา ดังนี้ 1. อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท) หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา 2. อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท) หลักสูตร ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 1 อัตรา 3. อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท) หลักสูตร ปวส.ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 4. อาจารย์ (วุฒิปริญญาโท) หลักสูตร บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการ... >> อ่านต่อ


โครงการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนฯ สัญจร มทร.ล้านนา ตาก
พุธ 27 ธันวาคม 2560

เมืี่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่จัดโครงการ "จัดโครงการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม (ล้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 268


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา