โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
อังคาร 23 กรกฎาคม 2567

           ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของงานที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ท้องสนามหลวง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินใ... >> อ่านต่อกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ขับเคลื่อนจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ปี2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2567

     วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร์ เมืองใจ ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน หัวหน้ากลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เงาเดช รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นายนริศ กำแพงแก้ว รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์  นำบุคลากรกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี และกองประชาสัมพันธ์ร่วมกันขับเคลื่อนลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มแผนงานใต้ร่มพระบารมี ณ ห้องประชุมคำพุฒ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนาตาก ในโอกาสนี้ ผู้... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ตาก (RMUTL TAK OPEN HOUSE 2024)
พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ตาก (RMUTL TAK OPEN HOUSE 2024) วันที่ 14-16 สิงหาคม 2567 ณ อาคารเรียนคณวิศวกรรมศาสตร์  พบกับกิจกรรม อาทิ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 มีโควตาพิเศษ ชมบูธของคณะและหลักสูตรต่างๆ ร่วมกิจกรรม Workshop พร้อมรับของรางวัลมากมาย >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน..อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งรูปแบบ Online และ On-site
จันทร์ 15 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญชวน..อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรแนิกส์ ทั้งรูปแบบ Online และ On-site ............................................................. หัวข้อการอบรม...Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบสมบูรณ์  >> อ่านต่อ


รับสมัครร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคงานแข่งขันฟุตซอล RMUTL Tak Futsal Championship ครั้งที่ 2
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ชั่วคราวเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล RMUTL Tak Futsal Championship ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2567 และวันที่ 3-4 สิงหาคม 2567 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิมใหม่) ผู้มีความประสงค์จะเช่าพื้นที่สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานหอพักนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2567 >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
อังคาร 9 กรกฎาคม 2567

วันที่​ 7 ก.ค.67 รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง หมูล้อม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินเดิม ดีโต เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ พระอุโบสถวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ >> อ่านต่อ


รับสมัครร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะรับสมัครร้านอาหารและอาหารว่างชั่วคราว เพื่อเปิดให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง และบริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก  ผู้ที่มีความประสงค์จะเช่าพื้นที่ชั่วคราวสามารถขอรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่งานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานหอพักนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4-9 กรกฎาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 1249


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา