โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562  ดาวน์โหลด >> งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 >> อ่านต่อพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
จันทร์ 12 สิงหาคม 2562

วันนี้  (12 ส.ค. 62) เวลา 19.00 น. ที่อาคารกิตติคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ผศ.สินีนาฏ วงศ์เทียนชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน​ ร่วมประกอบพิธีในการถววายเครื่องราชสักการะพาน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562
จันทร์ 12 สิงหาคม 2562

วันนี้ (12 ส.ค. 62) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณคลองสาธารณะ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำโดยผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.สนธยา ทองอรุณศรี) พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาประกอบพิธี โดยประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
จันทร์ 12 สิงหาคม 2562

วันนี้ (12 ส.ค. 62) เวลา 07.00 น. ที่อาคารกิตติคุณ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล โดยหลังจากเสร็จพิธีทำบุญตักบาตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก... >> อ่านต่อ


การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มทร.ล้านนา ตาก
ศุกร์ 9 สิงหาคม 2562

วันนี้ (9 ส.ค. 62) เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นำผู้บริหาร คณาจารย์ และว่าที่บัณฑิตร่วมบันทึกภาพหมู่ตามลำดับคณะ โดยเริ่มจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ในโอกาสนี้ได้รีบเกียรติจาก พล.ต.พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ร่วมบันทึกภาพร่วมกับว่าที่บัณฑิตด้วย และในภาคบ่ายเป็นการฝึ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ถวายความจงรักภักดีร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
พุธ 7 สิงหาคม 2562

วันนี้ (7 ส.ค. 62) เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยนายขวัญชัย เทคฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานถวายราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายคำนับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดี ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเ... >> อ่านต่อ


RMUTL-STEAM3 สร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ปีที่ 3
จันทร์ 5 สิงหาคม 2562

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อ งการสร้างระบบควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีครูและนักเรียนในสถานศึกษาเครือข่ายเก่าระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาในจังหวัดตากเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนผดุงปัญญา โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม โรงเรียนวังประจบวิทยาคม โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 จัง... >> อ่านต่อ


โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องหอมไทยโบราณ
จันทร์ 5 สิงหาคม 2562

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเครื่องหอมไทยโบราณ ให้แก่ชุมชนบ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยเนื้อหาการฝึกอบรมการทำเครื่องหอมไทย ประกอบด้วยการทำน้ำอบไทยโดยการอบ การร่ำ การปรุง และการทำบุหงารำไป ซึ่งมีทั้งบุหงาสดและบุหงาแห้ง ภาพ. อาจารย์คุณากร สุปน >> อ่านต่อ


English Language Skill Competition 2019: การแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล
อาทิตย์ 4 สิงหาคม 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นเจ้าภาพจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภาษาอังกฤษสู่ระดับสากล (English Skill Language Skill Competition 2019) โดย ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษา จาก มทร.ล้านนา 6 พื้นที่เข้าร่วม ซึ่งรายการแข่งขันประกอบด้วย English Major (6 รายการ) การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (Oral News Report) – ประเภทเดี่ยว การแข... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 607


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา