โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โครงการขุดลอกผักตบชวาคลองสาธารณะ
พุธ 23 พฤษภาคม 2561

23 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมโครงการขุดลอกผักตบชวาบริเวณคลองสามวาหลังโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ดำเนินกิจกรรมโดยเทศบาลตำบลไม้งาม ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการดูแลรักษาแหล่งน้ำ กำจัดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้ำต่างๆ โดยบูรณาการหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรกลในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งภาคประชาชนร่วมกันดำเนินการและบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา วัชพืชในแหล่งน้ำให้เกิดคว... >> อ่านต่อตารางเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

ตารางเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561  เริ่มเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดตารางเรียนปรับพื้นฐานและรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/2rWiYwl >> อ่านต่อ


ตารางเรียนปรับพื้นฐานและคะแนน Pre-test วิชาคณิศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

ตารางเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561  เริ่มเรียนปรับพื้นฐานตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - 1 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดตารางเรียนปรับพื้นฐานและผลคะแนนสอบ Pre-test วิชาคณิตศาสตร์ได้ที่ https://bit.ly/2kaKDVW >> อ่านต่อ


บรรยากาศการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 1
เสาร์ 19 พฤษภาคม 2561

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา ตาก บรรยากาศการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับ ปวส.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ หลังจากรายงานตัวแล้วนักศึกษาต่างเลือกซื้อชุดนักศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนปรับพื้นฐานและต้อนรับเปิดภาคการศึกษาใน... >> อ่านต่อ


เข้าเยี่ยมนักศึกษา ญาณี แย้มโชติ กรณีถูกทำร้ายร่างกาย
เสาร์ 19 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก เดินทางเข้าเยี่ยมนางสาวญาณี แย้มโชติ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกคนร้ายเมายาบ้าทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 ซึ่งขณะนี้นางสาวญาณี แย้มโชติ ได้กลับไปพักฟื้นที่ภูมิลำเนาหลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ซึ่งการเข้าเยี่ยมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ให้คำแนะนำและนำเอกสารการเรียกร้องสิทธิค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิตให้แก่นักศึกษา นอกจากนี้... >> อ่านต่อ


โครงการความร่วมมือทางวิชาชีพในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมการผลิต ภาคสมทบ (เทียบโอน) 3 ปี
พฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-intigrated Learning:WiL) ในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท บีดีไอ กรุ๊ป จำกัด เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านการผลิตและพัฒนากำลังคนทางเทคนิคและเทคโนโลยีที่มีทักษะและความรู้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง หลักสูตรที่เปิดสอน ... >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ 5: Extra
พุธ 9 พฤษภาคม 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 5 Extra โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร ดังนี้ 1. วิธีการสมัคร  - สมัครด้วยตนเอง วันที่ 7-30 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3   - สมัครออนไลน์ วันที่ 13-30 พฤษภาคม 2561 ทาง http://entrance.tak.rmutl.ac.th 2. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 มิถุน... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาประชุมชี้แจงกิจกรรม ปี 2561
จันทร์ 7 พฤษภาคม 2561

วันนี้ (7 พ.ค. 61) นายกสโมสรกลาง นายกสโมสรคณะทั้ง 4 คณะ พร้อมทั้งทีมงานและสมาชิกสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมประชุมชี้แจงและหารือร่วมกันเป็นครั้งแรกภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งโดยพร้อมเพรียงกัน เพี่อดำเนินการเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น กิจกรรมเปิดโลกทัศน์มหาวิทยาลัย กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา กิจกรรมที่เกี่ยวกับกีฬาและวิชาการ โครงการค่ายอาสาต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2561 ดูภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: งานประชาสัมพั... >> อ่านต่อ


บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง มทร.ล้านนา
เสาร์ 5 พฤษภาคม 2561

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ 3: รับตรง มทร.ล้านนา วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ตาก https://bit.ly/2HP1BHI >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 300


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา