โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดงานลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

พิธีเปิดงานลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 392 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 พฤศจิกายน 2566 - 25 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : ริมแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ผู้รับผิดชอบ : ริมแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา