โลโก้เว็บไซต์ กฐินราชมงคลล้านนาร่วมใจ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กฐินราชมงคลล้านนาร่วมใจ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 267 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 พฤศจิกายน 2566 - 25 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : วัดท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ผู้รับผิดชอบ : วัดท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา