โลโก้เว็บไซต์ การแสดงและแข่งขันกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การแสดงและแข่งขันกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กันยายน 2566 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 พฤศจิกายน 2566 - 27 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ผู้รับผิดชอบ : ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา