โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 Tags : ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง(SisterCity)
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

9 มิถุนายน 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง(Sister City) ระหว่างจังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี ครั้งที่ 4/2559 และร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์ชายแดนไทย – เมียนมา ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา