โลโก้เว็บไซต์ ประกวดการทำอาหาร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 Tags : ประกวดการทำอาหาร

คหกรรม มทร.ล้านนาตาก คว้ารางวัลชนะเลิศ แข่งทำอาหาร ห่อแอ๊ป ฟิวชั่น
พุธ 30 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

25 มีนาคม 2559 นักศึกษาทีมคหกรรม มทร.ล้านนา ตาก สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมการแข่งขันประกวดการทำอาหาร ภายใต้โครงการ "จุดหมายปลายทางแห่งมันตราอาหารล้านนา” จัดโดยสำนักงานพิงคนคร(องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาเมนูอาหารพื้นเมืองภาคเหนือให้คงอัตลักษณ์ ความโดดเด่นสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งยังส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพาะปลูกวัตถ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา