โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแข่งขันกีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์ชายแดนไทย-–-เมียนมา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 Tags : กิจกรรมแข่งขันกีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์ชายแดนไทย-–-เมียนมา

ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9
อังคาร 29 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศ ไทย ร่วมจัด “การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9” (The 9th Thailand Renewable Energy Community Conference : TREC - 9) ณ อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในพิธีเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับ โดย นายภาสวรรธน์  วัชรดำรงค์ศักดิ์ ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง(SisterCity)
พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

9 มิถุนายน 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง(Sister City) ระหว่างจังหวัดตาก และจังหวัดเมียวดี ครั้งที่ 4/2559 และร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์ชายแดนไทย – เมียนมา ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา