โลโก้เว็บไซต์ การประชุมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ และการบริหารทรัพย์สิน ในพื้นที่ตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การประชุมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ และการบริหารทรัพย์สิน ในพื้นที่ตาก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 90 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมคำพุฒ รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ และการบริหารทรัพย์สิน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมประชุมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ และการบริหารทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยฯ และรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา