โลโก้เว็บไซต์ การแสดงศิลปวัฒธรรมของนักศึกษา ในงานสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การแสดงศิลปวัฒธรรมของนักศึกษา ในงานสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 53 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ แผนกวิชาสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ตาก เป็นตัวแทนนำนักศึกษาจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒธรรมของนักศึกษา ในงานสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7 

ขอบคุณภาพจาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา