โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดตากพิจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ออกหน่วยให้บริการแนะนำและประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรี ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา