โลโก้เว็บไซต์ การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาการศิลปศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาการศิลปศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 ม.ค. 62 การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งว่าง กลุ่มวิชาการการศิลปศาสตร์ ณ หน่วยเลือกตั้ง มทร.ล้านนา ตาก โดยมีผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก (ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน) และผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก (ดร.สนธยา ทองอรุณศรี) เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ผลการนับคะแนน หมายเลข 1 ว่าที่ร้อยตรีนิพล โนนจุ้ย ได้รับคะแนนเสียง 6 คะแนน ในขณะที่นางสาวธัญญลักษณ์ บุญลือ ได้รับคะแนนเสียง 4 คะแนน จากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงทั้งหมดออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา