โลโก้เว็บไซต์ ส่งข้อสอบ V-NET | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ส่งข้อสอบ V-NET

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 มกราคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

29 ม.ค. 61 มทร.ล้านนา ตาก จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติระดับอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 แก่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.


คลังรูปภาพ : ส่งข้อสอบ V-NET


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา