โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 1042 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 เมษายน 2559 ผศ.เทอดทูล โตคีรี หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประเปิดงานนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น "พอเพียง...ตามรอยพ่อ" ครั้งที่ 13 ณ อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ โดยนักศึกษาได้จัดซุ้มนิทรรศที่น่าสนใจหลายโครงการ โดยเป็นการต่อยอดและเสนอผลงานจากการทำโครงงานในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากกระชายดำ ผลิตภัณฑ์จากกล้วย อาหารพื้นเมืองจังหวัดตาก ปอเปี๊ยะเวียดนาม ผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว ภูมิปัญญาชาวบ้านน้ำตาลโตนด ปุ๋ยจากใบไม้แห้ง พิธีกรรมปลงสังขาร ไข่เค็มรสต้มยำ และการทำน้ำอบไทย ซึ่งการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในการเข้ามาเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา