โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ธันวาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ผศ.ทนงศักดิ์  ยาทะเล รองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตีนดอย หมู่ที่ 4 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ นางสาวสิเรียม แก้วกุมารี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และเป็นศิษย์เก่าศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านตีนดอย ในร่วมรับเสด็จพร้อมทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา